درباره SAMAD AHMADI

 • samad ahmadi طراح 0 بررسی
 • Basic4Android
 • C plus plus

مرور کلی

سابقه کار (0)

  هنوز هیچ فعالیتی وجود ندارد.

اطلاعات

 • نرخ ساعتی: 7.888تومان
 • امتیاز:
 • تجربیات: 98 سال تجربه
 • پروژه های انجام شده: 0
 • کل درآمد: 0تومان
 • کشور : جمهوری اسلامی ایران