یافتن فریلنسرهای مناسب برای پروژه های خود
یا مشاهده لیستی از پروژه ها

یافتن فریلنسرها یافتن پروژه ها

فریلنس انجین چگونه کار میکند؟

ارسال پروژه هایی که میخواهید ما برای شما به اتمام برسانیم

مرور پروفایل ها،بازبینی ها، سپس استخدام موردعلاقه ها و ارسال پروژه

استفاده از فریلنس انجین برای گفتگو و اشتراک فایل ها

ما مواظب پول شما خواهیم بود و تا تایید کار هزینه آن پرداخت نخواهد شد

یافتن فریلنسرهای مناسب برای پروژه های شما

samad ahmadi

طراح

7.888تومان/ساعت
98 سال تجربه 0 پروژه کار کرده

فهرست آخرین پروژه ها

شنیدن آنچه که مشتریان ما می گویند

سطح سرویسی که شما جهت ارسال پروژه نیاز دارید را نتخاب کنید

رایگان

برای 5 روز

رایگان

بوسیله این طرح قادر به ارسال ۱ پروژه می باشید که به مدت ۵ روز نمایش داده خواهد شد

10000تومان

برای 20 روز

استاندارد

بوسیله این طرح قادر به ارسال ۵ پروژه می باشید که به مدت ۲۰ روز نمایش داده خواهد شد

20000تومان

برای 30 روز

حرفه ای

بوسیله این طرح قادر به ارسال ۲۰ پروژه می باشید که به مدت ۳۰ روز نمایش داده خواهد شد

به شغل احتیاج دارید! به جمع فریلنسرهای ما بپیوندید